Khan Wars X - informacja o wersji

2016-08-15

Zmiany w budynkach:
Cztery budynki zostały usunięte, ale ich funkcje zostały przeniesione do innych budynków lub opcji gry.

1. Baszta

Budynek nie jest dostępny w grze, ale jego funkcja została zachowana. Teraz możesz ukryć jednostki w Twierdzy. Ilość jednostek ukrytych w Twierdzy zależy od poziomu Mieszkań. Przykładowo Mieszkania mieszczące 5000 populacji oznaczają, że w Twierdzy schowasz 1000 populacji (20%).

2. Rynek

- Możesz transportować zasoby pomiędzy swoimi zamkami za pomocą „udźwigu” armii.
- Możesz wysłać zasoby za pomocą „udźwigu” armii na Patrol (kampania Karawany nie jest dostępna).
- Możesz handlować zasobami ze swoimi kolegami z klanu za pomocą Rynku Klanu (w menu Klanu). Ilość oferowanego/akceptowanego zasobu zależy od poziomu konta gracza (1000 pojemności na każdy poziom). Przykładowo gracz na poziomie 17 możesz zaoferować 17000 zasobów.

3. Kryjówka

Cześć pojemności Magazynów chroniona jest przed atakami wrogów. Ilość ta zależy od pojemności Magazynów. Im wyższy poziom Magazynu jest, tym więcej zasobów jest chronione przed grabieżą.

4. Szpital

Budynek nie jest dostępny w grze, ale jego funkcja została zachowana. Dostęp do tej opcji jest poprzez menu kolejki armii. Ilość rannych jednostek zależy od poziomu Mieszkań. Przykładowo Mieszkania mieszczące 5000 populacji oznaczają, że 1500 populacji czeka na leczenie (30%).

Zmiany w innych budynkach:
Czas budowy niektórych budynków został zmieniony.
Warsztat można rozbudować maksymalnie do 20 poziomu (wcześniej 15).
30 poziom Tartaku kosztuje w 67 845 złota, zamiast 100 000.
Wiele budynków ma całkowicie nowe wymagania jeśli chodzi o odblokowanie możliwości ich budowy.
Od teraz Twierdza daje tylko punkty klanu. Brak innych bonusów z tego budynku.

Zmiany rycerzy:

Mogą być na misjach cały czas.
Nie tracą punktów życia.
Nie atakują wrogich jednostek podczas bitew.
Nie mają umiejętności czy statystyk.

Zmiany niektórych jednostek:
1) Bazowe życie Łuczników podniesiono z 40 do 50 jednostek;
2) Nowa cena Trebusza to: 400 złota, 900 żelaza, 1100 drewna, 600 pożywienia;
3) Nowe cena Katapult to: 900 złota, 700 żelaza, 600 drewna, 200 pożywienia;
4) Nowe cena Taranu to: 200 złota, 350 żelaza, 450 drewna, 250 pożywienia;

5) Nowe cena Kusznika to: 50 złota, 30 żelaza, 30 drewna, 60 pożywienia;
Nowe statystyki jednostki:
Atak przeciwko łucznikom: 40
Atak przeciwko kawalerii: 20
Atak przeciwko maszynom: 20
Atak przeciwko piechocie: 45
Życie: 45

6) Nowa cena Łukmistrza to: 60 złota, 40 żelaza, 70 drewna, 30 pożywienia
Nowe statystyki jednostki:
Atak przeciwko łucznikom: 15
Atak przeciwko kawalerii: 45
Atak przeciwko maszynom: 45
Atak przeciwko piechocie: 20
Życie: 40
Zasięg: 5

Zmiany jednostek specjalnych:
1) Znacznie obniżono cenę Szlachcica:
25 000 złota zamiast 44 000;
25 000 żelaza zamiast 44 000;
25 000 drewna zamiast 48 400;
25 000 pożywienia zamiast 65 535;
Podniesiono lekko czas treningu Szlachcica.

2) Obniżono życie Opancerzonego Topornika z 300 na 260.

3) Zmieniono prędkość Warlord na 6 (z 18).

4) Zmieniono prędkość Strażnika Czingiz Chana na 6 (z 10).

5) Nowe statystki Mudżahedina:
Atak przeciwko łucznikom: 100
Atak przeciwko kawalerii: 100
Atak przeciwko maszynom: 100
Atak przeciwko piechocie: 100
Życie: 300
Zasięg: 1

6) Obniżono życie Teutońskiego Rycerza z 220 do 160.

7) Nowe statystyki Goplanina:
Atak przeciwko łucznikom: 100
Atak przeciwko kawalerii: 100
Atak przeciwko maszynom: 100
Atak przeciwko piechocie: 100
Każdy Goplanin daje 0,8% do umiejętności Obrońca.

8) Każda Wieża Oblężnicza daje 0,7% do umiejętności Maszyny.

9) Kapłan Tangry wymaga 7, a nie 6 jednostek populacji.

10) Nowa wartość „udźwigu” dla większości jednostek.

Zmiany w nacjach:
Bułgarzy mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję złota;
25% szybszy trening piechoty;
25% tańszy trening łuczników;
50% tańsze ulepszanie wszystkich jednostek;
50% większe obniżenie lojalności na Szlachcica (nie może przekroczyć limitu);
25% tańszy trening Szlachcica i jednostki specjalnej.

Jednostka specjalna (Kapłan Tangry) może zwiększyć umiejętność Leczenie w sumie do 20%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenia jednostki, limit zostaje zwiększony do 24%. Każda jednostka daje 0,2% bonusu do umiejętności Leczenie.

Frankowie mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję drewna;
25% tańszy trening kawalerii;
50% tańsze ulepszanie wszystkich jednostek;
Możliwość kradzieży 50% ukrywanych zasobów z Magazynów przeciwnika, po udanym ataku;
100% więcej punktów klanu z Twierdzy;
100% większy udźwig jednostek.

Jednostka specjalna (Opancerzony Topornik) zwiększa umiejętność Wojownik w sumie do 50%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenie jednostki, limit zostaje zwiększony do 60%. Każda jednostka daje 0,2% bonusu do umiejętności Wojownik.

Germanie mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję żelaza;
25% szybszy trening piechoty;
100% większa regeneracje lojalności z Zakonu;
25% większe obrażenia zadawane murowi przez wszystkie typy jednostek;
25% tańszy trening Szlachcica i jednostki specjalnej;
100% większy udźwig jednostek.

Jednostka specjalna (Teutoński Rycerz) zwiększa umiejętność Wojownik w sumie do 50%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenie jednostki, limit zostaje zwiększony do 60%. Każda jednostka daje 0,2% bonusu do umiejętności Wojownik.

Polanie mają następujące bonusy:
25% zwiększona produkcja żelaza;
25% tańszy trening kawalerii;
100% więcej chronionej populacji w Twierdzy;
100% więcej ukrywanych zasobów w Magazynach;
20% zwiększona pojemność Mieszkań (nie można przekroczyć limitu);
100% silniejszy Mur (życie oraz atak).

Jednostka specjalna (Goplanin) zwiększa umiejętność Obrońca w sumie do 50%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenie jednostki, limit zostaje zwiększony do 60%. Każda jednostka daje 0,8% bonusu do umiejętności Obrońca.

Bizantyjczycy mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję drewna;
25% szybszy trening łuczników;
100% więcej chronionej populacji w Twierdzy;
100% więcej ukrywanych zasobów w Magazynach;
25% szybsze ulepszanie wszystkich jednostek;
20% zwiększona pojemność Mieszkań (nie można przekroczyć limitu).

Jednostka specjalna (Mnich) zwiększa umiejętność Wykształcenie w sumie do 40%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenie jednostki, limit zostaje zwiększony do 50%. Każda jednostka daje 0,2% bonusu do umiejętności Wykształcenie.

Brytowie mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję złota;
25% tańszy trening maszyn oblężniczych;
100% więcej ukrywanych zasobów w Magazynach;
25% szybsze ulepszanie wszystkich jednostek;
100% silniejszy Mur (życie oraz atak);
20% zwiększona pojemność Mieszkań (nie można przekroczyć limitu).

Jednostka specjalna (Dobosz) zwiększa umiejętność Dowódca w sumie do 50%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenie jednostki, limit zostaje zwiększony do 55%. Każda jednostka daje 0,5% bonusu do umiejętności Dowódca.

Arabowie mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję pożywienia;
25% tańszy trening piechoty;
25% większa pojemność Magazynów;
100% większa regeneracje lojalności z Zakonu;
100% silniejszy Mur (życie oraz atak);
100% większy udźwig jednostek.

Jednostka specjalna (Mudżahedin) zwiększa umiejętność Szczęście w sumie do 20%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenie jednostki, limit zostaje zwiększony do 22%. Każda jednostka daje 0,3% bonusu do umiejętności Szczęście.

Litwini mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję pożywienia;
25% szybszy trening kawalerii;
100% więcej chronionej populacji w Twierdzy;
100% większa regeneracje lojalności z Zakonu;
Możliwość kradzieży 50% ukrywanych zasobów z Magazynów przeciwnika, po udanym ataku;
50% szybszy trening Szlachcica oraz jednostki specjalnej.

Jednostka specjalna (Warlord) zwiększa umiejętność Kawalerzysta w sumie do 70%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenie jednostki, limit zostaje zwiększony do 80%. Każda jednostka daje 0,5% bonusu do umiejętności Kawalerzysta.

Rosjanie mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję drewna;
25% szybszy trening łuczników;
25% tańszy trening maszyn oblężniczych;
25% większą pojemność Magazynów;
50% tańsze ulepszenia wszystkich jednostek;
25% większe obrażenia zadawane murowi przez wszystkie typy jednostek.

Jednostka specjalna (Wieża Oblężnicza) zwiększa umiejętność Maszyny w sumie do 50%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenie jednostki, limit zostaje zwiększony do 60%. Każda jednostka daje 0,7% bonusu do umiejętności Maszyny.

Iberowie mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję pożywienia;
25% tańszy trening kawalerii;
25% szybszy trening maszyn oblężniczych;
25% większa pojemność Magazynów;
100% więcej punktów klanu z Twierdzy;
50% więcej obniżanej lojalności przez Szlachcica (nie może przekroczyć limitu).

Jednostka specjalna (Jeździec Falcata) pozwala na przekształcenie do 700 wrogiej populacji na rundę. Po zakończeniu specjalne ulepszenia jednostki, limit ten zostaje zwiększony do 900. Każda jednostka daje możliwość przekształcenia 10 wrogiej populacji.

Mongołowie mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję złota;
25% tańszy trening piechoty;
25% szybsze ulepszanie wszystkich jednostek;
Możliwość kradzieży 50% ukrywanych zasobów z Magazynów przeciwnika, po udanym ataku;
100% więcej punktów klanu z Twierdzy;
50% szybszy trening Szlachcica oraz jednostki specjalnej.

Jednostka specjalna (Strażnik Czingiz Chana) zwiększa umiejętność Szpieg do 200%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenie jednostki, limit zostaje zwiększony do 250%. Każda jednostka daje 1% bonusu do umiejętności Szpieg.

Persowie mają następujące bonusy:
25% zwiększoną produkcję żelaza;
25% tańszy trening łuczników;
25% szybszy trening maszyn oblężniczych;
100% większa regeneracje lojalności z Zakonu;
25% większe obrażenia zadawane murowi przez wszystkie typy jednostek;
50% więcej obniżanej lojalności przez Szlachcica (nie może przekroczyć limitu).

Jednostka specjalna (Kamangir) zwiększa umiejętność Strzelec do 70%. Po zakończeniu specjalnego ulepszenie jednostki, limit zostaje zwiększony do 80%. Każda jednostka daje 1% bonusu do umiejętności Strzelec.

Płatne opcje:
1) Konto VIP zawiera następujące bonusy:
Każda kampania może być motywowana do 20% za darmo.
Nowa próba na Arenie co 2 godziny (3 godziny dla gracza bez VIP).
Sprawdzisz czy inni gracze są online i kiedy byli online ostatnio.
Powiadomienie na każdej stronie gry, gdy jesteś atakowany.
Menu „Przegląd Konta” - sprawdzisz szczegółowe informacje o wszystkich Twoich zamkach.
Menu wyszukiwania VIP, gdzie łatwo można znaleźć cele, podając współrzędne i punkty doświadczenia.
Możesz wykonać do 5 Rytuałów w ciągu doby (do 3 dla graczy bez VIP).
Do 2 ulepszeń w kolejce Kuźni (1 dla graczy bez VIP).
Do 5 miejsc w kolejne trenowania armii (do 2 dla gracza bez VIP).
Do 2 budynków w kolejce budowania (1 budynek dla gracza bez VIP).

2) Nie ma motywacji prędkości jako dodatkowo płatnej opcji. Teraz jest to część opcji konta VIP i wtedy można motywować prędkość do 20% za darmo.

3) Atak oraz obronę wszystkich jednostek (poza jednostkami specjalnymi) można ulepszyć do poziomu weterana. Ulepszenie do weterana opłacone zasobami wymaga mniejszego nakładu czasu.

4) Nie ma możliwości zwiększania produkcji wybranych zasobów za opłatą. Opcja „Zwiększenie produkcji” działa dla wszystkich zasobów.

Wkrótce:
Info.php
Symulator bitew
Kalkulator bitew